Síťový marketing - MLM - Essens parfémy

Multi-level marketing • Síťový marketing • MLM

Multi-level marketing (zkráceně MLM), nazývaný také síťový marketing, je forma přímého prodeje. Podstatou MLM je zkrácení distribučního řetězce na minimum a tím ušetření značných nákladů, což vede ke konečné nízké ceně produktu. Výrobce nebo dodavatel služeb vytváří podmínky pro samostatné podnikání nezávislých přímých prodejců. Tak vzniká mnohovrstevní (multi-level) struktura (síť) prodeje, která je účinnější a levnější než klasický distribuční řetězec velkoskladů a velkoobchodů. Zjednodušeně lze říci, že jde o jakousi kombinaci přímého prodeje a frenčízingu.

MLM je nástroj k prodeji výrobků nebo služeb!

Základním principem MLM je prodej zboží nebo služby.

Mnoho lidí, kteří mají zkušenosti s MLM marketingem, určitě namítnou, že jeho základním principem je zejména vytváření struktur nezávislých distributorů. MLM spadá do přímé kategorie obchod. Je jedno, jestli použijeme síť velkoobchodů, reklamu v televizi, nebo využijeme síť nezávislých distributorů, vždy se jedná o prodej. MLM je nástrojem k prodeji výrobků nebo služeb. Má své výhody a nevýhody. V případě, že se nejedná o skutečný prodej výrobku nebo služby, nejedná se ani o MLM.

Prodej tak, jak jej zná většina z nás

Na ukázku si vezmeme výrobek, který se vyrobí např. za 200Kč. Tento výrobek se poté předá velkoobchodům → skladům → dopravcům → dealerům → maloobchodům → a nakonec si jej zakoupíme, poslední úrovní je tedy sám spotřebitel. Výrobek je potřeba dostat do povědomí obyvatelstva, k tomu je tedy zapotřebí reklamy, marketingové propagace → reklamní agentura → zveřejnění (TV, rádio, billboardy apod.). Základní kámen úrazu této strastiplné cesty výrobku všichni dobře známe, jsou jím vynaložené finanční prostředky. Koncová cena pro spotřebitele poté může tvořit několikanásobek nákladů vynaložených na výrobu. U parfémů platí toto pravidlo stejně jako například u mléka, či jiného výrobku.

Prodej prostřednictvím MLM marketingu

Největší výhodou MLM pro koncového spotřebitele je právě cena. MLM vypouští tradiční mezičlánky klasické cesty výrobku až ke koncovému spotřebiteli. Tím dochází k ušetření peněz, jejich část může získat právě prodejce, který tím pádem supluje práci klasických zprostředkovatelů. Další částí příjmu prodejce v MLM může být takzv. pasivní příjem. Pasivní příjem peněz pramení právě z práce lidí, které získal do své struktury. Zbytek ušetřených peněz se dále použije na samotný vývoj a rozvoj výrobku, případně ke snížení koncové ceny výrobku. Systém samozřejmě nelze zaměnit s tzv. pyramidou. MLM má řadu mechanizmů, které zajišťují etické chování prodejců a sponzorů. V praxi lze říci, že pokud prodej v rámci MLM využijete při prorážení nového výrobku na trh začnete používat jako jeden z prvních, pak máte jistě šanci vydělat si pasivním příjmem slušné peníze. Pokud však svůj čas nebudete věnovat vlastnímu prodeji, trénování lidí ve své struktuře a rozvoji svých manažerských schopností, pak zisky nepřijdou. Lidé ve vaší struktuře Vás mohou dohnat a tím tzv. přebrat provize, které by mohly náležet právě Vám.

MLM je systém, který zamezuje plýtvání. Ušetřené peníze se rozdělí mezi zákazníky, prodejce a organizátory.